Skip to main content

Boekzaal.be

Bijzondere boeken en prenten uit Antwerpse collecties online

Welkom

Antwerpen, rijk aan erfgoed

De Antwerpse erfgoed- en onderwijsbibliotheken herbergen een grote rijkdom aan bijzondere handschriften, prenten en oude handgedrukte boeken uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Met deze online bibliotheek willen de initiatiefnemers zowel bekende werken als verborgen parels uit deze collecties voor het voetlicht brengen. Indien mogelijk werden de handschriften, prenten en  boeken gedigitaliseerd, vaak voor het eerst.

Hubert Meeus

Deze digitale bibliotheek komt er niet zo maar. Op 30 september 2021 ging prof. dr. Hubert Meeus op emeritaat. Boekzaal.be sluit aan bij de onderwijs- en onderzoeksgebieden waar Hubert zich tijdens zijn carrière op toelegde, namelijk boekgeschiedenis, heuristiek en historische letterkunde (de periode 1500 tot 1800, toneel, lyriek, emblematiek), zowel in relatie tot Antwerpen, tot de Nederlanden als in een internationale context. Met deze digitale bibliotheek willen de initiatiefnemers hulde brengen aan Hubert, aangezien hij heel veel heeft geïnvesteerd in het onderzoek naar Antwerpse collecties.

Boekzaal.be werd op 17 juni 2022 gelanceerd, tijdens Hubert Meeus’ emeritaatsviering aan de Universiteit Antwerpen.

Dank

Boekzaal.be kwam tot stand met de medewerking van meer dan zestig onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen, gespecialiseerd in de oude letterkunde, boekgeschiedenis, geschiedenis, muziekgeschiedenis of kunstgeschiedenis. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de bibliotheekteams die de bronnen hebben gedigitaliseerd.